Udrykningsforløb

Udrykningsforløb

Fra alarm til indsats

I tilfælde af brand eller andre ulykker alarmeres der via opkald til 1-1-2, som besvares af politiets alarmcentral. Herfra går meldingen videre til den døgnbemandede Vagtcentral hos Østjyllands Brandvæsen, som sikrer, at den korrekte hjælp afsendes hurtigt og professionelt.

Østjyllands Brandvæsen råder både over døgnbemandede stationer og deltidsbemandede stationer.

Vores udrykningsenheder afgår fra de tre døgnbemandede brandstationer på Kirstinesminde i Aarhus Nord, fra Ny Munkegade og fra Søren Nymarks vej.

Udrykningsenheder fra de deltidsbemandede brandstationer afgår fra stationerne i Galten, Ry, Hørning, Skanderborg, Odder eller stationerne på Samsø og Tunø.