Udrykningsforløb

Udrykningsforløb

Fra alarm til indsats

I tilfælde af brand eller andre ulykker alarmeres der via opkald til 1-1-2, som besvares af politiets alarmcentral. Herfra går meldingen videre til den døgnbemandede Vagtcentral hos Østjyllands Brandvæsen, som sikrer, at den korrekte hjælp afsendes hurtigt og professionelt.

Inden for et minut er den vagthavende indsatsleder kørt. Det første udrykningstog afgår samtidig, hvis der køres fra brandstationen i Ny Munkegade eller fra Falck på Trindsøvej.

Slukningstog fra de deltidsbemandede brandstationer afgår efter maksimum fem minutter.

Uanset hvor det brænder vil vi være fremme inden for 10 minutter, hvis det brænder i bebyggede områder, og inden for 15 minutter øvrige steder.