Sådan kommer du af med ikke-afbrændte sankthansbål

Det er ikke tilladt at afbrænde sankthansbål på andet tidspunkt end Sankt Hans aften. Det siger kommunens regulativer, og der gives ikke dispensation for det. 

Står du med et ikke-brændt bål, du skal af med, skal du kontakte dit kommunale affaldsselskab for vejledning:

Aarhus Kommune

Skanderborg Kommune og Odder Kommune

Samsø Kommune 

 

Med baggrund i en fortsat knastør natur og vegetation i Østjylland fastholdes forbuddet gældende fra den 15. juni. Forbuddet vil blive fastholdt, indtil der ikke længere er en forhøjet brandrisiko.

Østjyllands Brandvæsen indførte den 15. juni et forbud mod afbrænding i det fri og afbrænding af bål, herunder også Sankthansbål, i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner.