Ophævelse af afbrændingsforbuddet

Ophævelse af afbrændingsforbuddet

 

 

 

 

 

 

Pressemeddelelse - Østjyllands Brandvæsen ophæver afbrændingsforbud

 

 

 

 

Østjyllands Brandvæsen udstedte den 15. juni et afbrændingsforbud i følgende kommuner; Odder, Skanderborg, Samsø og Aarhus. Forbuddet blev udstedt i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, (herunder tørkeindekset m.v.), ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med tirsdag den 14. august kl. 10:00 gældende for Odder, Skanderborg, Samsø og Aarhus.

 

 

 

6 hurtige ”Spørgsmål & Svar”:

 

Må jeg brænde mit haveaffald af nu?

NEJ – det skal du fortsat aflevere på genbrugsstationen, som du altid har gjort.

 

Må jeg brænde mit Sankthansbål, nu?

NEJ - det må kun afbrændes Sankthansaften, men du kan håndtere det som haveaffald.

 

Må jeg tænde ild i mit bålfad?

JA – du må gerne tænde op i dit bålfad.

 

Må jeg tænde min terrassevarmer?

JA – du må gerne tænde din terrassevarmer.

 

Må jeg bruge min ukrudtsbrænder?

JA – du må gerne bruge din ukrudtsbrænder?

 

Må jeg bruge min grill ”overalt”?

JA du må bruge din grill overalt, som du altid har brugt den (ikke indenfor!)

 

Du skal naturligvis udvises forsigtighed ved enhver aktivitet med afbrænding.

- Aktiviteten skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

- Afbrænding skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

- Afbrænding må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

- Afbrænding må ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.

- Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, af tørt, rent træ, træbriketter m.v., der ikke er affald (”hyggebål”, spejderbål m.v.), skal finde sted i overensstemmelse med de generelle forsigtighedsbestemmelser, som nævnt ovenfor, og i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.

- Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, må ikke finde sted i en carport, under overdækninger eller lign., medmindre disse er fremstillet med henblik herpå.

 

Ovenstående er uddrag af Bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12/2014, ”Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.”.


Kontaktinformation

Har du spørgsmål kan du kontakte Østjyllands Brandvæsen på tlf. 8676 7676