Naturen er meget tør

Østjyllands Brandvæsen opfordrer til ekstra omtanke ved brug af ild i naturen og i nærheden af brandbare materialer.

Tag dine forholdsregler i sommervejret og lad os sammen hjælpes ad, med at undgå brand. Det gælder både når der grilles, tændes bål, ryges cigaretter og når ukrudtsbrænderen tages i brug. Men det gælder også, når et bålsted forlades, en engangsgrill bortskaffes, og når cigaretskoddet bortkastes.

 

Østjyllands Brandvæsen opfordrer til følgende:

-          Overvej om det er nødvendigt at bruge ukrudtsbrænderen, mens det er så tørt som nu – accepter ukrudtet eller fjern det manuelt.

-          Overvej om der reelt er behov for at bruge åben ild i naturen.

-          Grill skal placeres på underlag, der ikke kan brænde og med god afstand til tørre planter eller andet, der kan brænde.

-          Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

-          Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet. Engangsgrill bortskaffes først, når de er helt kolde.

-          Smid ikke cigaretskod og afbrændte tændstikker i naturen.

-          Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke.

-          Er uheldet alligevel ude, skal du ringe 1-1-2.

 

Du kan læse meget mere på hjemmesiden http://www.brandfare.dk