Vedligeholdelse kursus for førstehjælpsinstruktør

Dansk Førstehjælpsråds Instruktørvedligeholdelse 2015-2020

Kompetencemål: Deltageren er orienteret om relevante ændringer og nyheder i forholdt til førstehjælpsundervisningen og -området. Deltageren kan sikkert udføre kvalitets-HLR med og uden AED/hjertestarter. Deltageren kan omsætte kompetencemål til praktisk undervisning.

- ERC guidelines 2015 og kvalitets-HLR

- ERC guidelines 2015 og kvalitets-HLR med AED/hjertestarter

- Omsætning af kompetencemål til praktisk undervisning

- Organisationens emne


Dato

25. november 2019


Antal elever: Min. 8 - max. 12 pr. hold

Deltagerforudsætninger: Godkendt Førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråds organisationer. Førstehjælpsinstruktører skal vedligeholdelses minimum hvert 5 år.

Varighed: 08.00-15.00 

Bevis: Bevis udstedes, ved opnåelse af kompetencemålene i uddannelsesplan

Pris: Kursusafgiften er inklusiv forplejning er kr. 2.000,00 excl. moms. pr. deltager (2019 priser).

Sted: Beredskabscenteret Kirstinesminde

Har du spørgsmål, eller har du ikke mulighed for at tilmelde dig online, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk