Førstehjælpsinstruktør

Uddannelse som Førstehjælpsinstruktør

Formål: At give deltagerne viden, færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at kunne undervise i førstehjælp i henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer. 

DatoerKontakt Østjyllands Brandvæsen

Antal elever: Min. 8 - Max. 12 pr. hold

Deltagerforudsætninger: Førstehjælp på højt niveau, uddannelsen skal være gennemført eller vedligeholdt inden for de seneste 3 år
Relevant pædagogisk uddannelse. Det kan eksempelvis være i kraft af et alment voksenpædagogisk grundkursus, et pædagogikum, en læreruddannelse eller anden formel uddannelse, der sætter dig i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Varighed: 10 dage internatophold med aftenundervisning/forberedelse

Kursusindhold:
Anatomi og fysiologi
Trinvis førstehjælp med og uden hjertestarter
Liv reddende førstehjælp
Almindelig førstehjælp
Pludselige sygdomme 
Psykisk førstehjælp
Færdselsrelateret førstehjælp
Pædagogiske værktøjer og metoder
Færdighedsindlæring, undervisningsmaterialer og hjælpemidler, certificering jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinier.

Prøver/Bevis: Bevis udstedes, hvis man har deltaget i alle lektioner og består eksamen.

KompetencerSom førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Pris: Kontakt Østjyllands Brandvæsen for pris på kursusafgift inklusiv forplejning og indkvartering.

Sted: Beredskabscenteret Kirstinesminde

Har du spørgsmål, eller har du ikke mulighed for at tilmelde dig online, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk

Tilmelding:
Udfyld tilmeldingsformularen via dette link