Førstehjælpsinstruktør

Uddannelse som Førstehjælpsinstruktør

Formål: At give deltagerne viden, færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at kunne undervise i førstehjælp i henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer


Datoer:

1-20 27. - 31. januar + 3. - 7. februar 2020   U1+U2

Antal elever: Min. 8 - Max. 12 pr. hold.

Deltagerforudsætninger: 12 timers førstehjælpskursus, uddannelsen skal være gennemført eller opdateret inden for de seneste 2 år

Relevant pædagogisk uddannelse. Det kan eksempelvis være i kraft af et alment voksenpædagogisk grundkursus, et pædagogikum, en læreruddannelse eller anden formel uddannelse, der sætter dig i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning.


Varighed:  10 dage internat ophold med aften undervisning/forberedelse.

Kursusindhold:
Anatomi og fysiologi

Deltageren som instruktør

Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner

Pædagogiske værktøjer og metoder

Færdighedsindlæring, undervisningsmaterialer og hjælpemidler, certificering jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

 

Prøver:Kurset “Instruktør i førstehjælp” afsluttes med en eksamen med tilstedeværelse af en censor fra Dansk Førstehjælpsråd

Bevis: Bevis udstedes, hvis man har deltaget i alle lektioner og består eksamen.

Kompetencer: Som førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd kan du undervise i alle førstehjælpskurser og udstede kursusbeviser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.


Pris: Kursusafgiften inkl. forplejning er kr. 25.000 pr. deltager excl. moms (2019 priser).

 

Sted: Beredskabscenteret Kirstinesminde

Har du spørgsmål, eller har du ikke mulighed for at tilmelde dig online, kan du kontakte os pr. telefon eller mail:

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk