Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælp ved hjertestop

Formål: At give deltagerne viden, færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved hjælp af en hjertestarter. 

DatoerHold/kurser kan oprettes efter aftale

Antal elever: Max.12 deltagere pr. hold

Varighed: 4 timer 

Kursets indhold:


Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Bevidsthedstilstand
ABC metoden
Stabilt sideleje/sideleje
Overlevelseskæden
Basal genoplivning
Brug af hjertestarter (AED)
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

 

Bevis: Kursusbevis udstedes efter gennemgået kursus.

Pris: Kursusafgiften inkl. forplejning er kr. 662,00 excl. moms pr. pers (2019 priser)

Sted: Beredskabscenteret Kirstinesminde


Er I en gruppe på op til 16 personer fra for eksempel en virksomhed eller en institution, kan vi tilbyde at afholde kurset hos jer for kr. 7.142,00 excl. moms. (2019 priser)

Har du spørgsmål, eller har du ikke mulighed for at tilmelde dig online, kan du kontakte os pr. telefon eller mail: 

Østjyllands Brandvæsen
Uddannelsescentret
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N.

Tlf. 86 76 77 61 
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk