ABA

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg (ABA)

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det lovpligtigt for dig som institution og virksomhed at vide, hvordan du i praksis holder anlægget ved lige og betjener det. Det kan du lære på dette obligatoriske kursus. 
Et meget højt antal blinde alarmer fra ABA-anlæg har gjort dette kursus lovpligtigt, men sammen med os kan du fremover nedbringe de blinde alarmer i din institution eller virksomhed.

Formål: Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige.

Deltagere: Max. 16 deltagere pr hold

Varighed: 3 timer


Kursusindhold:
- Brandteori 
- Operative forhold ved alarmafgivelse 
- Lovgivning 
- Detektortyper 
- Orienteringsplaner 
- Drifts- og alarminstruks 
- Driftsansvarliges ansvar og pligter 
- Brandtekniske installationer 


Hvem henvender kurset sig til: Kurset henvender sig til personer, der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg.

Sted
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N
Tlf: 8676 7761
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk

Dato: Se datoer for åbne kurser eller ring og hør nærmere.

17. september 2019

12. novembe 2019

 

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger

Pris Kontakt Uddannelsescenteret for pris

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsformularen via dette link