ABA

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg (ABA)

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det lovpligtigt for dig som institution og virksomhed at vide, hvordan du i praksis holder anlægget ved lige og betjener det. Det kan du lære på dette obligatoriske kursus. 
Et meget højt antal blinde alarmer fra ABA-anlæg har gjort dette kursus lovpligtigt, men sammen med os kan du fremover nedbringe de blinde alarmer i din institution eller virksomhed.

Formål: Kursets formål er at give deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige.

Deltagere: Max. 16 deltagere pr hold

Varighed: 3 timer


Kursusindhold:
- Brandteori 
- Operative forhold ved alarmafgivelse 
- Lovgivning 
- Detektortyper 
- Orienteringsplaner 
- Drifts- og alarminstruks 
- Driftsansvarliges ansvar og pligter 
- Brandtekniske installationer 


Hvem henvender kurset sig til: Kurset henvender sig til personer, der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg.

Sted
Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter
Kirstinesmindevej 14
8200 Aarhus N
Tlf: 8676 7761
Mail: uddannelsescentret@ostbv.dk

Dato: Se datoer for åbne kurser eller ring og hør nærmere.

ABA-kurser (3 timer)
1-20 17. marts 2020   D2
2-20 16. juni 2020   D2
3-20 15. september 2020   D2
4-20 10. november 2020   D2

 

Vi forbeholder os ret til aflysning ved for få tilmeldinger

Pris Kontakt Uddannelsescenteret for pris