Brandsikkerhed

Brandsikkerhed

Her er på siderne finder du gode råd til private om brandsikkerhed i hjemmet

I tilfælde af brand

- Red mennesker og dyr

- Forsøg at slukke branden, hvis det er muligt

- Ring 1-1-2

- Alarmer personer der kan blive truet af branden

- Modtag Brandvæsnet 

Har du haft en mindre brand eller røgudvikling kan du altid kontakte Østjyllands Brandvæsen ved tvivlsspørgsmål - ring 86 76 76 76.