Høstbrande

Høstbrande

Hvert år medfører uforsigtighed, halm, støv og snavs og manglende smøring af maskinerne mange høstbrande. Men med den rigtige forberedelse og omhu, mindsker du risikoen.

Før sæsonen

- Smør maskinen ifølge smøreskema, også de svært tilgængelige steder.

- Efterse remme. Slappe eller slidte remme kan glide og brænde.

- Kontroller køler og kølerslanger.

- Efterse det elektriske system.

- Fjern rustskaller fra udstødningsrør, og udskift tærede dele.

- Efterse bremser og lejer for slitage, der kan give varmløbning.

- Kontroller at slukningsudstyr er i orden og på plads.


Hver dag under høsten

- Rengør motor og motorrum for avner og støv.

- Rens køleren.

- Smør de "daglige" smøresteder ifølge smøreskema.

- Rengør omkring udstødningssystemet og efterse for utætheder.

- Fjern ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele.

- Kontroller for olie og vand.


Under arbejdet

- Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner.

- Medbring en mobiltelefon til eventuel alarmering.

- Rens køleren jævnligt.

- Undlad tobaksrygning.

- Hold skærebordet fri af jorden, så slæbebeskoene ikke rammer sten, der kan danne gnister (slæbeskoene kan evt. monteres med gnistfri "såler" af kunststof, før sæsonen).

- Under meget tørre forhold bør du medbringe en tank med vand: for eksempel en marksprøjte med slange og strålerør eller en gyllevogn med bladspreder.

- Når du forlader mejetærskeren for at holde pause, må den ikke parkeres ved let antændelige materialer.


Efter sæsonen

- Rens udstødningssystemet for støv og avner, før du kører maskinen i garage.

- Rengør maskinen grundigt udvendigt og indvendigt.

- Ordentlig rengøring forebygger, at mus og rotter flytter ind i maskinen og gnaver i de elektriske ledninger.

- Afmonter batteriet og opbevar det et tørt og frostfrit sted.

- Traktorer og andre maskiner med forbrændingsmotor må ikke parkeres i halmlader eller lignende steder med let antændeligt oplag. OBS! Hvis du skal reparere: Husk at træffe forholdsregler mod brand, inden du bruger vinkelsliber, skærebrænder eller svejseapparat.


Hvis det alligevel går galt

Alarmér omgående brandvæsenet på 1-1-2 og meddel:

- Hvor det brænder.

- Hvad der brænder.

- Hvilket telefonnummer, du ringer fra.

- Hvis muligt, så send en medhjælper ud for at vise brandvæsenet vej.


Dit slukningsudstyr

Pulverslukkere kan anvendes til slukning af brande i mejetærskere og traktorer. Slukkerne egner sig ikke til brand i afgrøder, men kan evt. anvendes til slukning af mindre halmbrande. Vælg godkendte slukkere, mærket DS 2120, med et indhold på mindst 6 kg ABC-pulver.
Til hver mejetærsker bør du mindst have to af disse ildslukkere, som anbringes på hver sin side af mejetærskeren. 
Bemærk: Arbejdstilsynet forlanger, at der skal være mindst en 2 kg pulverslukker eller lignende anbragt i umiddelbar nærhed af førerpladsen.
Branddaskere kan bruges til at slukke brande i halm, tørt græs og lignende. Skovle kan evt. også bruges. 
Vand er effektivt til slukning af brand i halm, støv og avner, men ikke til brand i benzin og olie. Vand medbringes i tanke i form af marksprøjte med slange og strålerør eller gyllevogn med bladspreder.

 

Eftersyn af slukningsudstyret

Ildslukkerne efterses og kontrolleres før høsten, kontakt evt. leverandøren. 
Kontroller jævnligt, om plomberingen er intakt, og om slanger og beholdere er ubeskadigede. 
Hvis plomberingen er brudt, eller ildslukkeren har været i brug, skal den straks sendes til eftersyn/genopladning. 
Manometeret kontrolleres jævnligt. 
Tag jævnligt ildslukkeren i hånden og læs brugsanvisningen. Så ved du, hvor den er, og hvordan den skal bruges, hvis der opstår en paniksituation. 
Marksprøjte eller andet slukningsudstyr afprøves inden høst.