Fyrværkeri

Regler for opbevaring og salg af fyrværkeri

Opbevaring og salg skal godkendes af (eller anmeldes til) af Østjyllands Brandvæsen.

Regelsættet udsendes af Sikkerhedsstyrelsen

 

De digitale ansøgningsblanketter på Virk.dk findes her:

Link til ansøgningsblanketterne

 

Regler for privatpersoner

Man må opbevare op til 5 kg NEM (NettoEksplosivMængde fremgår af fyrværkeriartiklerne).

Man må transportere op til 5 kg NEM.

Fyrværkeri må afskydes i perioden 27. december -1. januar (Brandvæsnet har ikke mulighed for at dispensere - Der gælder særlige regler for godkendte festfyrværkere).

 

Gode sikkerhedssråd på www.fyrvaerkeri.dk