Bestyrelsen

Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen afholder bestyrelsesmøde 4 gange årligt.

Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen består af repræsentanter fra de 4 hjemkommuner, politidirektørerne fra de to politikredse i dækningsområdet samt tre medarbejderrepræsentanter, der har status af observatører.

 

Kristian Würtz (Bestyrelsesformand) - Rådmand Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (S)

Jørgen Gaarde - Borgmester, Skanderborg Kommune (S)

Uffe Jensen - Borgmester, Odder Kommune (V)

Marcel Meijer - Borgmester, Samsø Kommune (S)

Marc Perera Christensen, Byrådsmedlem, Aarhus Kommune (C)

 

Helle Kyndesen - Direktør Østjyllands Politii

Jørgen Abrahamsen - Direktør Sydøstjyllands Politi

 

Thorbjørn Jørgensen - Medarbejderrepræsentant - Fastansatte (observatør)

Frank Jensen - Medarbejderrepræsentant - Deltidsansatte (observatør)

Michael Lassen - Medarbejderrepræsentant - Frivillige (observatør)