Brændeovn, pejs og skorsten

Brændeovn, pejs og skorsten

En brændeovn skal være varm, hyggelig og sikker

Her får du en række gode råd til, hvordan du kan undgå brand i og ved pejsen, brændeovnen eller skorstenen:

- Læs altid brugsanvisningen grundigt.

- Læg aldrig noget, der kan gå ild i, på eller ved pejse, brændeovne og lignende.

- Anbring altid aske i brandsikre beholdere.

- Brug kun tørt og rent brænde. (Vådt brænde danner glanssod, der øger risikoen for skorstensbrand).

- Sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen (iltfattig forbrænding danner glanssod, der øger risikoen for skorstensbrand).

- Er uheldet ude, så luk for lufttilførslen. (Det giver skorstensbranden dårlige betingelser).

- Forsøg ikke at slukke en skorstensbrand med vand. (Det kan få skorstenen til at revne). Tilkald Brandvæsenet (1-1-2).

Du må ikke selv opstille en brændeovn uden at underrette skorstensfejeren først.
Læs mere på din kommunes hjemmeside.